Cerkak Dhik Mi Kena COVID-19

Cerkak Dhik Mi: Kena COVID-19

18/08/2020 mahaadmin 0

Dhik Mi sidane gelem tak terke ning puskesmas. Arepa rumangsa gigrig bakal ketemu wong akeh ning puskesmas, nanging aku bisa nentremake pikire supaya tetep tenang wae.