Arane Kembang dan Terjemahannya

Arane Kembang dan Terjemahannya
(pixabay.com)

Bahasa Jawa merupakan bahasa yang lengkap dan komprehensif. Untuk tiap peristiwa/kejadian ataupun benda, pasti Bahasa Jawa memiliki istilah atau aran untuk penyebutannya. Meski tidak banyak, kali ini arane kembang atau nama-nama bunga akan dibahas dalam tulisan ini.

Aren (Aren): Dangu
Blimbing (Belimbing): Maya
Blutru (Blustru): Montro
Cengkeh (Cengkeh): Polong
Cubung (Kecubung): Torong
Cipir (Kecipir): Cethethet
Dhadhap (Dadap): Celung
Duren (Durian): Dlongop

Ganyong (Ganyong): Puspanyidra
Garut (Garut): Grameng
Gebang (Gebang): Krandhing
Gedhang (Pisang): Ontong / Tuntut
Gembili (Gembili): Seneng
Jagung (Jagung): Sinuwun
Jambe (Pinang): Mayang
Jambu (Jambu): Karuk
Jarak (Jarak): Juwis
Jati (Jati): Janggleng
Jengkol (Jengkol): Kecuwis

Kacang (Kacang): Besengut / Bundhel
Kanthil (Kantil / Cempaka Putih): Gadhing
Kapas (Kapas): Kadi
Kara (Kara): Kepek
Kates (Pepaya): Jenthit
Kelor (Kelor): Limaran
Kemlandhingan (Lamtoro): Jedhidhing
Kencer (Kencer): Sedhet
Kluwih (Kluwih): Onthel
Kopi (Kopi): Blanggreng
Krambil (Kelapa): Manggar
Krokot (Krokot): Naknik
Lombok (Cabai / Cabe): Menik

Mlinjo (Melinjo): Aceng / Kroto
Nangka (Nangka): Angkup
Nipah (Nipah / Sejenis Palem): Dongong
Pace (Mengkudu): Nyrewenteh
Pandhan (Pandan): Pudhak
Pari (Padi): Jepun
Pete (Petai / Pete): Pendul
Pohong / Tela (Ketela): Ingklik
Pring (Bambu): Krosak

Randhu (Randu): Karuk
Salak (Salak): Ketheker
Suruh (Sirih): Drenges
Tales / Kimpul (Talas): Pancal
Tebu (Tebu): Glagah / Gleges
Timun (Mentimun): Montro
Widara Putih (Bidara Putih): Rejasa