Candra Sengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi, Artinya?

Candra Sengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi Artinya
(tanahnusantara.com)

Pawonkidulan | Candra sengkala seperti Sirna Ilang Kertaning Bumi kerap terdengar dalam pergaulan ataupun dalam masyarakat. Sebenarnya judul dari artikel ini merupakan sandi/kode yang mempunyai makna angka tahun.

Ungkapan Sirna Ilang Kertaning Bumi adalah pengingat dimana kerajaan Wilwatikta atau lebih dikenal sebagai Majapahit menutup peradabannya. Dan cara untuk mengartikannya adalah seperti ini: Sirna bermakna 0 (nol), Ilang juga bermakna 0 (nol), Kerta bermakna 4 (empat), dan Bumi bermakna 1 (satu).

Bila diurutkan dari depan akan menjadi 0041, tapi cara membacanya dimulai dari belakang. Sehingga akan menjadi sebuah angka tahun: 1400. Karena kerajaan Wilwatikta masih menggunakan penanggalan/kalender Saka, maka tahun 1400 tadi merupakan penanggalan Saka.

Bila ditranformasi menggunakan kalender Masehi, maka angka tahun yang didapat ditambah 78 tahun. Dan sengkalan itu menjadi 1478.

Contoh Candra Sengkala Lainnya:

 1. Sanga kuda suddha candrama = 1799 Saka = 1877 Masehi. Ditemukan pada kisah Bharatayuddha klasik (masih menggunakan metrum lagu) yang diciptakan oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh pada kepemimpinan Maha Prabu Jayabaya di Dahanapura.
 2. Sad sanganjala candra = 1496 Saka = 1574 Masehi. Ada pada serat Harisraya klasik.
 3. Guna paksa kaswareng rat = 1723 Saka = 1081 Masehi. Ditemukan di serat Panji Angreni, dengan lakon Dewi Candrakirana dan Raden Panji.
 4. Panerus tingal tataning nabi = 1529 Saka = 1607 Masehi. Ada pada serat Suluk Wujil di zaman Sultan Agung.
 5. Geni rasa driya eka = 1563 Jawa = 1641 Masehi. Ada pada serat Nitipraja di zaman Sultan Agung.
 6. Jalma paksa kawayang buwana = 1621 Jawa = 1699 Masehi. Ditemukan pada serat Sewaka di zaman Panembahan Amangkurat (Pangeran Puger).
 7. Tasik sonya giri juga = 1704 Jawa = 1782 Masehi. Ada pada serat Wiwaha di zaman Paku Buwana III.
 8. Tata tri gora ratu = 1735 Jawa = 1813 Masehi. Ada pada serat Paniti Sastra ciptaan R. Ng. Yasadipura.
 9. Naya merta maharsi manengkung = 1742 Jawa = 1820 Masehi. Ditemukan pada serat Darmasunya. Ciptaan dari R. Ng. Yasadipura II di zaman Paku Buwana V.
 10. Pawaka ro wiku raja = 1723 Jawa 1801 Masehi. Ada pada serat Dewaruci Jarwa, ciptaan R. Ng. Yasadipura di zaman Paku Buwana V.
 11. Janma tri gora aji = 1731 Jawa = 1809 Masehi. Ada pada serat Ambiya karangan R. Ng. Yasadipura.
 12. Sapta catur swareng janmi = 1747 Jawa = 1825 Masehi. Ditemukan pada Serat Sasana Sunu ciptaan R. Ng. Yasadipura.
 13. Song-song gora candra = 1799 Jawa = 1877 Masehi. Ada pada serat Cemporet karya R. Ng. Ranggawarsita.
 14. Murtyastha amulang sunu = 1788 Jawa = 1862 Masehi. Ada pada serat Wirawiyata, karya KGPAA Mangkunegara IV.
 15. Kaya wulan putri iku = 1313 Saka. Ditemukan di makam putri Champa yang di Trowulan.
 16. Rupa sirna retuning bumi = 1601 Jawa = 1679 Masehi. Sengkalan ini tercipta ketika pemakaman Trunajaya.
 17. Tri manunggal wiwaraning urip = 1913 Jawa = 1981 Masehi. Ada pada buku Memetri Basa Jawi karya S. Padmosukaca.
 18. Tunggal ngesthi manjing gusti = 1981 Masehi. Ada pada buku Memetri Basa Jawi karya S. Padmosukaca.