Cerkak Dhik Mi: Ai Lof Yu Ful

Cerkak Dhik Mi Ai Lof Yu Ful
(kompasiana.com)

Dhik Mi mung meneng serius ndelok TV sing nayangke berita babagan wong lanang wadon sing merjaya wong lanang kanggo ndarbeni bandha lan dhuwite.

“Mas.. Ngapa ya kok ana wong sing tegel mateni kanthi cara sing kejem, banjur melik bandhane?”

Aku mung isane meneng golek wangsulan sing pas nggo pitakonane Dhik Mi kuwi.

“Pitakonanmu angel je, Dhik.. Aku ra mudheng..”

“Njenengan ora bisa utawa ora gelem mangsuli ta, Mas? Mbok sing cetha yen dadi wong lanang..”

Aku isih meneng.

“Lha sing kudu cetha ki apa mung wong lanang? Apa wong wedok ya ora kudu cetha?”

Dhik Mi dadi mesem.

“Kadingaren njenengan isa semaur sing rada pinter, Mas.. Ai lof yu fuuull, Mas..”

Dialem kaya ngono karo Dhik Mi, njeron kathokku dadi krasa kebak anggur kolesom.

Dening: Bagus Bacep Sumartono