Cerkak Dhik Mi: Edisi Khusus Tahun Baru

Cerkak Dhik Mi Edisi Khusus Tahun Baru
(ayobandung.com)

Pawonkidulan | Aku lan Dhik Mi mlaku-mlaku turut dalan desa. Para nom-noman wis dha budhal ning kutha ndelok acara-acara tahun baru kawit bubar magrib. Pancen Dhik Mi taun iki sengaja pingin ning omah wae. Dheweke mudheng kahananku sing lagi ngrintis usaha, dadine kudu pinter ngecakkae dhuit.

‘Lenggah kana wae yuk, Mas?’

Aku mung manthuk wae; mudheng yen Dhik Mi ngejak lungguh ning sawijining buk sing ana gejlig pinggir sawahe Pakdhe Man. Swaraning kodhok saut-sautan karo swara jangkrik. Pendhak ambegan, ambuning lemah teles marai nambah tentreming swasana.

‘Penak ngene ta, Mas? Ora dadi gidhuh lan brebeg yen awake dhewe ning negara ta?

‘Iya, Dhik..Bener lan aku sarujuk karo panemumu..’

Dumadakan ana suara RX King sing aku karo Dhik Mi apal banget; RX King duweke Si Muh!

Si Muh mbareng ngerti Dhik Mi ngadeg methentheng lan alise njengat, rekane arep mbalik, nanging wis ra mungkin, amarga Dhik Mi wis kebacut mlayu banjur nyengkrem krah kaose. Tangan kiwane Dhik Mi banjur mateni kunci kontak RX King-e Si Muh. Aku banjur nyedhaki Dhik Mi lan Si Muh.

“Taun 2020, luwih apik, yen kena tak omongi, gantinen motormu iki! Ngrusak swasana romantisku karo bojoku! Mudheng ra?”

Si Muh mung isa manthuk-manthuk, ora kuwawa ngomong. Si Muh banjur lunga tanpa nguripke montore.

‘Mbok aja galak-galak ta, Dhik..Mesakke Si Muh kae..’

Dhik Mi ndelokke aku sakwetara.

‘Saiki kondur ngomah wae, Mas..Njur ndang kelon..Yen aku lagi jengkel ngene, ngeloni aku marai jengkel utawa nesuku ilang..Apa meneh bar udan ngene iki..’

Krungu ukara ‘kelon’ ing sasi rendheng lan ing pungkasing taun, njeron kathokku banjur krasa didamoni terompet taun baru cacahe satus…😇

(sugeng warsa enggal 2020 kagem sedaya kemawon.. Mugi Gusti Ingkang Maha Welas lan Maha Asih tansah paring berkah dhumateng kita sedaya.. Amiin)

Dening: Bacep Bagus Sumartono