Cerkak Dhik Mi: Hello Kitty

Cerkak Dhik Mi Hello Kitty
(bukalapak.com)

Hawane pancen panas lan sumuk senajan wengi. Aku ning kamar wae ngliga, gur sarungan wae. Dhik Mi klisikan ning amben. Apa saiki tandhane?

“Mas.. ra kabotan yen aku ngliga wae?”

Aku mung ngeleg idu.

“Lha ngapa je ndadak ngliga, Dhik Mi?”

“Sumuk banget je, Mas.. Oleh ya aku ngliga?”

Durung aku kemocap, Dhik Mi wis copot daster bathike. Byak! Kathok njerone Dhik Mi gambar ‘helo kity’.

Sarungku krasa klebonan angin akeh.

Dening: Bagus Bacep Sumartono