Cerkak Dhik Mi: Jenazah Corona

Cerkak Dhik Mi Jenazah Corona
(news.detik.com)

“Mesthine, ing mangsa pageblug kaya saiki perlu laku sing iklas lan tawakal. Ngupayakke tetep sabar lan waskitha. Ora sarwa sumelang, tur ya ora nyepelekke”.

Mengkono kuwi ‘update’ statuse Dhik Mi ning halaman facebook-e.
Ora nganggo suwe, status-e Dhik Mi kuwi langsung di ‘like’ kanca-kancane. Pancen Dhik Mi kuwi kancane akeh, srawunge seka mbiyen ya apik. Ora kaya facebook-ku. Update status ya arang-arang, kuwi wae sing kerep “like” ya mung Dhik Mi karo Si Muh.

“Mas..Njenengan wis mirsane video sing tak bagekke mau ora?”

“Sing endi ta, Dhik?”

“Video sing rombongan arep nyarekke jenazah njur malah dibandhemi warga merga padha wedi ketularan kae lho..”

Suarane Dhik Mi sajak kecandhet. Mripate kembeng-kembeng iluh.

“Uwong-uwong kuwi sakjane duwe ati ora ya? Wedi ki ya isa dimaklumi..Ning yen banjur tumindak ngalangi utawa mbandhemi ambulan kuwi rak ya piye?”

Dhik Mi isih nata ambegan, banjur neruske omongane.

“Umpama para ‘terpidana koruptor’ sing arep dha dibebaske kuwi diwenehi syarat arupa nyarekke utawa ngurus jenazah nganggo ‘prosedur’ covid-19 sakdurunge bebas, njenengan setuju ra, Mas?”

“Panemumu kuwi apik, Dhik.. Njur arep ditulis ning ndi, Dhik?”

“Tak laporke langsung ning ‘facebook’ e pak presiden piye, Mas?”

Aku ra mudheng tenan babagan ‘medsos’. Sing aku mudheng, njeron kathokku kebak jempol tandha ‘like’ uakeeeeeh banget.

Dening: Bacep Bagus Sumartono