Cerkak Dhik Mi: Kolesom Party

cerkak dhik mi kolesom party
(shopee.co.id)

Dhik Mi ngadeg methentheng ning ngarep lawang. Mripate sing rada sipit banjur rada mendelik.

“Njenengan ngombe alkohol meneh ya? Ngaku ra?!”

Aku mung isa ndhingkluk, ora wani semaur. Lha mung sak sruput kolesom wae kok Dhik Mi ngerti ya?

“Yen njenengan mbaleni ngunjuk kolesom meneh, titeni wae! Aja pisan-pisan wani mlebu kamar.. Disayang bojo kok ya angel?”

Dhik Mi banjur mlayu klepat mlebu kamar. Aku nututi nanging ketemune lawang kamar sing dibanting lan dikunci. Aku krungu suara Dhik Mi nangis mingsek-mingsek.

Aku rumangsa salah tenan karo Dhik Mi. Sapa ya sing ngandhakke aku yen aku bar ngombe kolesom sak sruput? Jiaaaaaan! Marai kisruh.

Njeron kathokku sing maune krasa kebak botol kolesom, ngerti-ngerti dadi krasa kebak lumba-lumba. Byuuuuuh…

Dening: Bagus Bacep Sumartono