Cerkak Dhik Mi: Kreteg Siluk

Cerkak Dhik Mi Kreteg Siluk

Gandheng kahanan dhuwit ya pas-pasan, Dhik Mi takjak piknik wae ning kreteg Siluk. Ngono wae atine Dhik Mi wis bungah.

Sinambi ngombe teh gula batu karo mangan bakwan wae wis marai ayem, sinambi ndelok srengenge angslup.