Cerkak Dhik Mi: Latihan Tinju

Cerkak Dhik Mi Latihan Tinju

Kala-kala, aku ki sakjane sumelang yen ndelok Dhik Mi latian tinju Thailand. Cara ngantem lan nendhangi karung goni ngarep ngomah ki sajak wasis tenan.

“Aja kelalen ngombe wedang putih lho, Dhik.. Ndhak mengko dehidrasi.”

Dhik Mi noleh sakwetara ning aku.

“Tukang ghibah ro fitnah kuwi apike ya diantemi wae, Mas! Kaya Bu Tejo sing lagi hits kae lho.. Hiiiiih!”

BUGG! BAGG! BAGG!! Mengkono kuwi suara karung sing ditendhang lan diantemi Dhik Mi. Aku miris tenan.

“Miturute njenengan, aku luwih galak ora mbangane Bu Tejo?”

Wadhuh! Aku kudu semaur apa iki?

“Eeh..Eeeh.. Ketoke luwih galak.. Eh.. Sing luwih galak kii..”

Durung rampung aku semaur, saknalika jeron kathokku kaya ana Mike Tyson ngantem saknalika ngremet.

Dening: Bagus Bacep Sumartono