Cerkak Dhik Mi: Mancing Mania

mancing mania cerkak dhik mi
(pegipegi.com)

Pancen kegiatan mancing kuwi nyenengke tenan. Mula senajan ana pageblug wae, kanthi ndhelik-ndhelik utawa terang-terangan, akeh wong tetep mancing, ya salah sijine ya Si Muh tanggaku. Wis bola-bali Si Muh ngejak aku, nanging aku ora gelem, amarga isa ‘digulung’ karo Dhik Mi. Lha wong Dhik Mi kuwi ora ngolehke aku metu-metu adoh seka ngomah. Pol mentok mung tuku rokok anggonku metu ngomah. Ngono wae mulih ngomah kon wisuh nganggo sabun. Jiaaan..ribet tenan!

Sinambi siap-siap gawe lawuh, Dhik Mi nemoni aku sing lagi ndelok dangdut lan campursari seka ‘handphone’ ning kamar.

“Ora mancing, Mas?”

Weh! Kok Dhik Mi sajak nglulu aku iki?

“Lho? Tenane Dhik? Oleh mancing pa aku?”
“Ya piye meneh, Mas..Lha wong sajake njenengan ki sajake wis pingin banget mancing je..Si Muh crita karo aku yen njenengan wis pingin banget mancing. Dheweke ya mung mancing ning kali kidul desa kana kok..”

Aku gumun tenan iki. Kok ya oleh mancing ngono lho..

“Tenan iki Dhik? Oleh mancing tenan ra iki? Ikhlas?”

Dhik Mi manthuk karo mesem, banjur nglekar ning amben, ning cedhakku. Dhik Mi banjur ngetokke dhuit atusan ewu akeh banget, diselehke ndhuwur wetenge. Cetha aku kaget. Kok Dhik Mi dhuite akeh banget?

“Pilih mancing tak sangoni satus ewu, utawa ning omah wae?”

Blaik! Pilihan sing angel tenan iki!!

“Kok duwe dhuit akeh Dhik? Entuk pesenan roti akeh?”

Dhik Mi mesem.

“Aku titip tuku togel karo Si Muh. Wingi bengi aku ngimpi omong-omongan karo virus Covid-19. Si Muh tak kon tuku patang nomeran, telung nomeran karo rong nomeran. Ndilalah bejane aku, Mas. Nomer sing tak tuku tembus kabeh..”

Wooo..Pantesan kok njur aku oleh mancing karo Si Muh. Disangoni dhuit meneh!

Dumadakan, aku krungu suara ketipung dangdut seka njeron kathokku.

Dening: Bacep Bagus Sumartono