Cerkak Dhik Mi: Masker

masker cerkak dhik mi

Dhik Mi kala-kala watuk sedina iki. Mulane dheweke ora ucul masker arepa ning njero ngomah. Ning njero kamar ya isih maskeran. Kamangka hawa sing adhem kekes malem jemuwah kliwon ngene marai pingin kelon. Muga-muga Dhik Mi ya mudheng pangrasaku.

“Awakmu krasa panas ora, Dhik?”

Dhik Mi mung gedhek.

“Mbok njenengan ya maskeran, Mas..”

Aku sakjane ya bingung, ngapa ndadak maskeran ning njero kamar?
Bareng aku wis nganggo masker, cepet-cepet Dhik Mi copot daster sak jeroane.

“Tulung aku dikeroki, Mas..Yen awakku wis penak, nembe awake dhewe proses gawe anak..”

Walah! Tiwas aku wis kegedhen rumangsa lan pangarep-arep kelon, jebul malah kon ngeroki. Ana sing krasa mengkeret lan angslup ing njeron kathokku. Lan aku ora bisa kuwasa ngongkon supaya ora angslup.

Dening: Bacep Bagus Sumartono