Cerkak Dhik Mi: Medhot Penularan Covid-19

Cerkak Dhik Mi Medhot Penularan Covid-19
(nasional.kompas.com)

Tangi turu esuk mau, Dhik Mi wis langsung ndremimil. Aku lagi wae melek wis kudu ngrungokke.

“Mas..Njenengan setuju nyambut gawe ning omah apa milih glidhig ning kutha?”

Nyawaku durung komplit. Suarane Dhik Mi mung krungu kaya suara suwiwi kinjeng.

“Piye, Dhik? Aku rung krungu wutuh je..”

Dhik Mi sajake jengkel karo sauranku.

“Mas! Aku takon tenanan! Njenengan ing wayah pageblug ngene iki milih ‘work from home’-nyambut gawe ning omah apa nyambut gawe ning kutha?”

“Lha ya cetha nyambut gawe ning omah lah..Lha ning dhuitku rung klumpuk nggo miwiti usaha kerajinan kayu je..Ya dadine aku perlu nyambut gawe serabutan ning kutha sik lah..”

Dumadakan, Dhik Mi nguculi sarungku. Kok ya ndilalah aku ya ora nganggo jeroan. Angin mangsa rendheng marai isis.

“Aku meksa njenengan, Mas! Nyambut gawe ning omah wae. Ra sah menyang kutha. Njenengan isa ketularan utawa malah njenengan sing nularke penyakit. Awake dhewe kudu bisa medhot rante penularan Covid-19. Oleh metu, nanging ning njero wae!! Mudheng???”

Dumadakan meneh, ngisor wudelku krasa kaya kesokan alkohol pitung puluh persen limang liter.

Dening: Bacep Bagus Sumartono