Cerkak Dhik Mi: Mie Ayam yang Bikin Kangen

Cerkak Dhik Mi Mie Ayam yang Bikin Kangen
Dok. mie ayam maregi cipto roso (mcr)

Jebul Dhik Mi kuwi lagi wudunen ning pupu kiwa sisih mburi. Aku ya nembe wae ngerti. Tak kira dheweke pancen serius gawe mie ayam sing ‘crott di dalam’. Jebul Dhik Mi kuwi mung ngelihke lara wudune wae kanthi serius masak.

“Indonesia kuwi mungkin uga lagi nandang lara wudun ya, Mas?”

Weladalah! Dhik Mi arep ngomong pulitik meneh ikiiiih..

“Maksudmu piye kuwi, Dhik?”

“Indonesia kuwi kakehan masalah-masalah sing kayane ora ketok, nanging nggriseni lan marai angel lungguh anteng.. Ya kaya aku sing lagi wudunen iki..”

Aku nyimak wae karo nyoba mbayangke Indonesia sing wudunen.

“Lha mung gambar klepon karo ana tulisan sing mambu-mambu agama wae wis dha rame ning medsos.. Miturute njenengan, wudune Indonesia kuwi apike dicethet apa didilat wae mas?”

Krungu ukara ‘didilat’, njeron kathokku krasa kebak parutan kambil telu setengah kilo.

Dening: Bacep Bagus Sumartono