Cerkak Dhik Mi: Ngampet Mancing

Cerkak Dhik Mi Ngampet Mancing
(goodnewsfromindonesia.id)

Aku wis ra kuat ngampet mancing! Si Muh ya wis ngojok-ojoki.

“Wis oleh mancing ra, Mas? Aku ngerti nggon apik..Kidul ndesa..Ana kancaku sing manggon cedhak kali, tur desane ora di-‘lock down’..

“Tenane, Muh? Lha duwe umpan ora?”

“Duwe, Mas! Berriiiiiis pokoke yen babagan umpan! Njenengan kari mbonceng wae..Ning aja lali..Rokok ya?”

“Bereess yen soal rokok..Nglinthing dhewe gelem ta? Aku bar oleh kiriman mbako seka Temanggung..Pokoke jooooss!!”

Ngerti-ngerti ana driji alus nyekel kupingku, banjur njewer aluuuuuuss banget.

“Ooooo..Ngonoooo yaa? Pamit tuku rokok, jebule mung arep rembugan mancing!”

Dhuh! Kok ya isa konangan Dhik Mi. Pancen Dhik Mi kuwi duwi kaluwihan. Sakjane yen gelem macak dhukun mesthi bakal sugih.

“Ra sah mbatin yen aku dadi dhukun..Wis bola-bali tak kandhani kok ya ngeyel. Dielikke aja mancing wae isih ngeyel..Njenengan ra sah sare kamar ngko bengi! ‘Pembatasan Saresmi Berskala Besar’..Ayo ndang kondur! Tekan ngomah mengko kudu wijik nggo sabun paling ora rong puluh detik..”

Si Muh jebul wis njranthal mulih ngomahe. Krungu ana ‘Pembatasan Saresmi’, njeron kathokku krasa kebak sabun cair; klenyet tur anyep.

Dening: Bacep Bagus Sumartono