Cerkak Dhik Mi: Ngglidhig

Cerkak Dhik Mi Ngglidhig
(picuki.com)

Awakku krasa ra kepenak wis telung dina iki. Rasane krekes-krekes, mriyang. Nanging ya tetep wae tak nggo glidhig. Tetep nganggo masker lan sregep ngumbah tangan nggo sabun ing sela-selane glidhig.

“Njenengan ki ya mbok ngerti ngaso ta, Mas.. Glidhig ki ya ra pa pa.. Ning aja kelalen ngaso.. Ngunjuk banyu putih sing akeh..”

“Lha nek aku kakehan ngaso, njur piye cicilan montorku kae, Dhik?”

Dhik Mi meneng. Tangane isih ngeroki gegerku nganggo benggol. Aku krasa kepenak awak yen dikeroki Dhik Mi. Kesel lan lungkrah sithik mbaka sithik sirna.

“Yen tak keroki kaya ngene, njenengan krasa penak apa ora, Mas?”

“Penak, Dhik..”

“Penak utawa penak banget?”

Dhik Mi banjur akon aku mlumah. Aku kaget. Jebul Dhik Mi wis ngliga, dastere wis mlotrok.

“Ngapa, Mas? Kaget?”

Cetha aku kaget banget. Sarungku krasa semilak lan isis. Dhik Mi takon meneh:

“Kaget apa kaget banget, Mas?”

Aku wis ora bisa semaur babar blas. Njeron sarungku banjur dadi krasa ana angin mobat-mabit.

Dening: Bagus Bacep Sumartono