Cerkak Dhik Mi: Ngupakara Bumi

Cerkak Dhik Mi Pajak Bumi
(id.aliexpress.com)

Aku wis ora tahan! Aku kudu menyang jedhing sak cepete. Lawang jedhing tutupan. Jebul Dhik Mi sing lagi ning njero.

“Lagi ngapa Dhik? Wetengku wis mules banget ikiii..”

Krungu suarane Dhik Mi lagi ngeden, nanging tetep nyoba semaur.

“Eeeeegghh..Laa..giii..E..Ee..Eek, Mas..Eeeeeegh..”
“Dhuuuh..Isa luwih cepet ra, Dhik?’

Anteng sawetara, Dhik Mi banjur semaur:

“Isa, Mas..Iki wis arep rampung kok..”

Banjur krungu suara kecipak-kecipak banyu lan banyu nggebyur ing kakus. Dhik Mi banjur mbukak lawang.

“Eh Mas..Jarene ‘pajak bumi dan bangunan’ ning ‘negara’ mundhak tikel papat ya?”

Aku wis tenan ora bisa ngampet. Selak mbrojol iki! Lagi wae aku mlotrokke kathok, Dhik Mi wis nggedhor lawang.

“Mas! Aku takon tenan! PBB ning ‘negara’ mundhak tikel papat ora ta? Njur nggone dhewe iki sing ning ndesa melu mundhak ora?”

Durung ucul kathokku, isine weteng wis metu! Kathok lan kathok njeroku dadi gupak! Dhuh piye iki? Cepet-cepet kathok tak uculi, banjur aku mancik ing kakus.

“Embuh Dhik..Aku ra mudheng tenan..Pajek arep mundhak apa ora, pokoke: luweh!”

Dhik Mi banjur nyuara:

“Mas..Njenengan ora bisa luweh! Pendhak dina, bumi kuwi wis nampani regedane awake dheweke iki. Wis lumrahe awake dhewe gelem ngetokke ragad nggo ngupakara bumi. Dadine pajek bumi lan bangunan kuwi wajib dibayar..Nanging yen mundhake kakehan, ya awake dhewe kudu bisa ngupayakke medhun ta?”

Aku wis ra isa mikir tenan. Apa meneh aku lagi ora kathokan. Aku mung bisa nyawang kathok lan kathok njeroku sing gupak regedan akeh. Ora krasa, ana angin kejepit metu: Preeeeeeeeett! Preeeeeeettek..tek..tek..preeeeeett!

Dening: Bacep Bagus Sumartono