Cerkak Dhik Mi: Omnibus Law

Cerkak Dhik Mi Omnibus Law
(baliexpress.jawapos.com)

Dhik Mi mlaku tumuju aku sing lagi lungguh. Dumadakan, tangane Dhik Mi nyaut rokokku sing lagi entek separo. Gandheng Dhik Mi ngadeg lan aku lungguh, aku dadi weruh ‘kaendahane’ seka ngisor. Konsentrasiku buyaaaar. Byuuuuh!

“Mengko bengi, maos bareng Omnibus Law bareng aku.. Yen ra kersa, njenengan sare njaba..”

Dhik Mi nyedhot rokok sajak penak banget. Aku krasa kena gendam. Mung isa meneng ndelok Dhik Mi ngudud. Krungu ukara ‘sare njaba’, njeron kathokku krasa kebak piring lan gelas reged sing ra dikumbah pitung tahun.

Dening: Bagus Bacep Sumartono