Cerkak Dhik Mi: Pageblug Corona

Cerkak Dhik Mi Pageblug Corona
(cnbcindonesia.com)

Garengpung ing kebon mburi omah sajak padha kapusan. Esuk-esuk wis dha nyuwara, nanging awane sidane udan; tambah angin meneh. Dhasare isih krasa sasi-sasi rendheng, dadine hawane cetha adhem-anyes. Marai angel menyat saka amben.

“Mas..Imbuuuuh..”

Aku kaget. Ora kaya biasane kok Dhik Mi njaluk imbuh.

“Lha kok ndadak imbuh ta Dhik?”

Dhik Mi ora nyauri nanging langsung ngruket aku sing durung klamben lan durung kathokan. Dadine kaya petarung MMA ngono. Aku durung siap ‘tarung’. ‘Gaman’ku ya isih butuh wektu nggo panas meneh.

“Uhuk! Uhhuuuk..!”

Dhik Mi banjur ngeculke pithingane ning awakku. Banjur tangane ndemok bathukku.

“Anget je, Mas..”

Praenane Dhik Mi dadi sajak kuatir campur panik. Aku ya dadi melu panik.

“Ngapa ta, Dhik?”
“Covid-19, Mas..Gek-gek njenengan? Wingi tindak ngendi wae? Ketemu wong akeh ra? Ning antaraning wong-wong kuwi ana sing watuk kering lan ra nganggo masker?”

Aku malah dadi bingung.

“Aku ki ra ning ngendi-ngendi ta Dhik..Ndilalah pirang-pirang dina iki rak ya udan terus ta? Mungkin aku mung kakehan ngrokok wae..”

Dhik Mi sajak lega nanging durung satus persen.

“Alkamdulillaah..Artine njenengan sehat..Artine meneh: imbuuuuuh..”

Krungu suarane Dhik Mi muni ‘imbuh’ ngono kuwi, ‘gaman’ku dadi siap-siaga meneh; kaya krungu alarm. Ngisor wudelku kaya dirubung garengpung pitungatus seket nganti bentuke kaya corona.

Dening: Bacep Bagus Sumartono