Cerkak Dhik Mi: Pilkada 2020

Cerkak Dhik Mi Pilkada 2020

Dhik Mi karo aku kuwi wis kulina duwe panemu sing beda. Nganti nggo milih partai utawa calon bupati wae isa beda. Dhik Mi ora bakal ngowahi pilihanku, semono uga aku ora bakal ngowahi pilihane dheweke. Beda kuwi rahmate Gusti Allah.

“Pilihan bupatiku wis cetha lho, Mas..”

Weladalaaah.. Lha aku ki lagi ngisis ning teras ngomah wayah sore kok ya wis dijak rembug pulitik meneh. Lagi wae aku nggayemi nangka sing bar diwenehi karo Budhe Tum je.

“Lha milih sapa je, Dhik?”

Dhik Mi mung klecam-klecem.

“Ora tak omongke ning kene.. Ndhak mengko njenengan dadekke status ning facebook..”

“Lha ya ra pa pa ta, Dhik?”

“Ya pa pa ta, Maaass…”

Dhik Mi banjur lungguh ning sandhingku. Kok lungguhe Dhik Mi sajak ora jenak ya?

“Ngapa ta, Dhik? Kok sajak lungguhmu ra jenak?”

Dhik Mi meneng sakwetara wektu. Banjur semaur:

“Muga-muga, awake dhewe tansah isa akur senajan pilihan bupatine dhewe bakal beda, Mas.. Muga-muga kabeh warga Indonesia sing lagi arep nganakke pilkada bakal mudheng yen peristiwa pulitik mengarep dudu dadi srana nggo padudon lan congkrah.. Bisa milih bupati utawa kepala daerah kanthi dewasa. Umpama calone kalah, nanging tetep bisa akur karo kanca utawa sedulur sing beda pilihan pulitike..”

“Dhik.. Pitakonanku mau rung diwangsuli lhooo..”

“Oh, ngono ta, Mas? Pitakonan sing endi?”

Aku mung isa uncal ambegan.

“Lungguhmu kok saja ora jenak..”

Dhik Mi mesem.

“Oh.. ngonooo.. Aku lagi “tanggal abang”.. Ra ana jatah nggo njenengan bengi iki yaa..”

Dhik Mi banjur menyat saka lungguhe. Aku dadi ora mudheng apa hubungane obrolan pulitik karo “tanggal abang”. Njeron kathokku krasa kebak pulut nangka.

Dening: Bagus Bacep Sumartono