Cerkak Dhik Mi: Reklamasi Dikramasi

Cerkak Dhik Mi Reklamasi Dikramasi
(hellosehat.com)

Aku paling sebel yen Dhik Mi nguleni glepung nggo roti sinambi nonton tivi. Jiaaan! Sajak ra tanggap yen bojo mulih glidhik. Sore mau, aku wis weruh dheweke ndlongop ndelok berita soal Ahok.

“Dhik..ana lawuh apa?”

Suwe tenan anggone Dhik Mi semaur. Malah saurane ra ana hubungane ro pitakonanku.

“Mas.. Ahok ki nggantheng ya? Kok dheweke ki kerep dihubung-hubungke ro reklamasi ta?”

“Ra mudheng aku Dhik.. mudhengku ya mung dikramasi wae..”

Dhik Mi mesem njur mandheg anggone ndelok tivi.

“Yen pingin dikramasi, ndang mlebu kamar wae Mas.. tak gawekke alesan ben isa ngramasi sliramu.. mumpung bapak ibu lagi tindakan..”

Aku ra sida nesu. Aku ndang mlebu kamar mlotrokke kathok lan krungu Dhik Mi wisuh ning kolah.

Dening: Bagus Bacep Sumartono