Cerkak Dhik Mi: Tiongkok vs Amerika

cerkak dhik mi tiongkok vs amerika

Nembe wae Dhik Mi metu saka kolah. Sajak kadhemen, nganti cepet-cepet mlebu kamar nggo salin klambi anyar.

“Mas..Mbok njenengan mlebu kamar ta..”

Aku sing lagi nonton berita ning TV banjur menyat mlebu kamar kanthi aras-arasen.

“Ana apa ta, Dhik?”

Raine Dhik Mi njegadul. Sajake aku bakal entuk kultum iki.

“Njenengan ki angger wis mirsani TV, karo aku njur lali.. Luwih penting TV apa bojo ta?”
“Lha ya jelas penting bojo lah, Dhik.. TV kuwi ra penting kok..”
“Lha mau rak ya ngerti aku kadhemen mlebu kamar kok meneng wae?”
“Lha ya pikirku mau ya lumrah yen awakmu kadhemen.. Lha wong pirang ndina iki pancen hawane adhem wayah sore… Lha saiki ganti aku sing takon. Jarene awakmu kadhemen.. Lha kok malah isih rung klamben?”

Dhik Mi njur mesam-mesem. Andhuk werna biru ‘Ben-Hur’ sing mblebet awake banjur mlotrok, tiba ning jubin.

“Yen njenengan isa mangsuli pitakonanku siji meneh, njenengan oleh ndemok aku, Mas..”

Jelas cepet anggonku semaur pitakonan kuwi. Ra sah nggo mikir wae. Wis muntub-muntub apa wae sing ning njeron awakku!

“Ya! Ndang takon wae, Dhik..”
“Yen Amerika perang karo Tiongkok, menang endi, Mas?”

Wadhuh! Pitakonan sing wangsulane bakal dawa wangsulane, kamangka aku selak ora kuwawa yen weruh kahanan Dhik Mi tanpa busana. Njeron kathokku krasa kebak ‘kapal induk’ Amerika lan Tiongkok lagi tembak-tembakan.

Dening: Bacep Bagus Sumartono