Cerkak Dhik Mi: Valentine Budaya Manca?

Cerkak Dhik Mi Valentine Budaya Manca
(blanja.com)

Mlebu pawon, aku weruh Dhik Mi lagi ngirisi gori. Ning cedhake ana santen sing bar wae digawe seka parutan kelapa.

“Arep gawe gudheg pa piye Dhik?”
“Ora mas..Mangsa udan ngene ki cocoke gawe gule gori ta? Pedhes-pedhes piye ngono..”

Aku mung mesem krungu wangsulane Dhik Mi.

“Dhik..Aku njaluk ngapura yaa..Durung bisa nukokke coklat karo kembang nggo dina Valentine..”

Dhik Mi mandheg anggone iris-iris. Lambene sing nggula sathemlik mesem.

“Ora pa pa, Mas..ngrayakke dina Valentine kuwi budaya manca..Budayane dhewe ki gori..Dadine, kanthi gori iki, aku lan njenengan kuwi tansah kelingan yen awake dhewe bebrayan kanthi dhasar tresna sing tanpa wates nganti kaken-kaken lan ninen-ninen..”

Atiku krasa adhem ngerti saurane Dhik Mi sing prasaja kuwi. Alon-alon, jeron kathokku krasa kebak pulut nangka lan santen sak nalika; anyep tur kelet.

Dening: Bacep Bagus Sumartono