Cerkak Dhik Mi: Virus Corona

Cerkak Dhik Mi Virus Corona
(hamodia.com)

Dhik Mi tetep ora melu gidhuh amarga virus Corona. Tetep wae yen wayah awan, apa meneh sumuk sak durunge udan, dheweke milih nganggo daster; dudu masker. Aku sok ngelingke supaya Dhik Mi menyang pasar supaya nganggo masker.

“Ra sah panik ta, Mas.. Ora wis yen Corona mlebu Indonesia..”
“Kok yakin, Dhik?”

Dhik Mi meneng sedhela.

“Urip lan patine awake dhewe kuwi Gusti Allah sing ngatur, Mas..”

Aku rumangsa ayem krungu saurane Dhik Mi sing kaya ngono kuwi mau. Ora ana apa-apa sing krasa ing njeron kathokku.

Dening: Bacep Bagus Sumartono