Cerkak Dhik Mi: Knalpot Mbleyer!

Cerkak Knalpot Mbleyer pawonkidulan
(jabar.tribunnews.com)

Pawonkidulan | Si Muh lagi seneng. Pirang-pirang dina iki kerep mubeng desa, numpak RX King sing bar tuku online. Suara knalpot RX King-e Si Muh wis krungu seka jarak setengah kilo seka ngomah. Banter tenan! Terus yen wis tekan ngarep ngomahku njur dibleyerke: Nguooooook!! Yen pas kebeneran aku weruh pas dheweke mbleyer, Si Muh banjur nyengenges.

Sore mau, nalika aku lagi thenguk ning teras ngomah karo Dhik Mi, tumindake Si Muh dibaleni meneh, mung bareng weruh Dhik Mi, Si Muh ra wani mbleyerke motore.

Dhik Mi ngawe Si Muh.

“Mampir, Muh..wedangan kene..”

Si Muh ketok gojag-gajeg njur ndelokke aku, sajak njaluk pertimbangan.

“Iya Muh..Mampira kene..”

Si Muh sidane mateni motore, banjur mlaku tumuju nggonku thenguk bareng Dhik Mi. Raine sajak kepiye ngono.

“Lagi sela pa, Mas? Jare Mbah Mul karo Lik Jon, kali Progo lagi apik iwake..”
“Rung kober aku, Muh..Iki lagi ngoyakke sampel kerajinan nggo tokone kanca-kanca..”

Dhik Mi pendhak krungu rembugan mancing, dadi mrengut.

“Eh Muh..aku rep takon..Suara knalpot RX King-mu kuwi isa dicilikke ra ta?”

Si Muh ketok pucet.

“Engggg..ketoke..isa kok, Mbak..Lha piye ta?”
Dhik Mi nyerot ambegan dawa banget. Sajake pancen lagi jengkel karo Si Muh.

“Tak omongi ya, Muh..Kowe tuku motor suarane sing luwih brebeg mbangane RX King wae aku ra kabotan. Wong kuwi ya dhuit-dhuitmu dhewe…Ning ngertiya..Motor-mobil kuwi mesthi nganggo bensin lan kuwi cetha boros bahan bakar fosil. Yen awakmu mudheng, ganti wae motor listrik..”

“Whaaa..cetha ra banter, Mbak..Motor listrik kuwi malah ra ana suarane..Balapan motor mesthine ya malah ra gayeng yen ra ana suarane..hehehehe..”

Ngerti-ngerti Dhik Mi nyaut rokokku banjur dibandhemke Si Muh. Si Muh dadi mengkeret.

“Mbok yen tak kandhani ki manut ta Muh..Dieman kaya bojoku iki kok ya angel. Jaman motor listrik sesuk, Indonesia bakal sugih..Amarga Indonesia sugih nikel sing nggo bahan baku gawe batre motor utawa mobil listrik. Mudheng ra?”

Si Muh mung isa nyekukruk, ra wani ndelokke Dhik Mi. Aku ya mung isa meneng ra isa mbelani Si Muh. Njeron kathokku krasa klebon knalpot RX King sing dibleyer; Nguooooooooook!

Dening: Bacep Bagus Sumartono