Cerkak Dhik Mi: Lading Telung Lusin

Cerkak Lading Telung Lusin
(zakat.or.id)

Pawonkidulan | Bada kurban kari pirang dina meneh. Aku wis cepak-cepak lading. Wis jamake yen pas dina kurban, aku ewang-ewang mbeleh kewan kurban ning mesjid. Mumpung aku wis metu seka gawean, ora ana klerune yen aku luwih ngaboti kegiatan bareng tangga teparo. Dhik Mi nyedhaki aku sing lagi ngesah lading ning ngarepan ngomah. Kanthi laku macan luwe, dheweke banjur ndhodhok ning sandhingku.

“Mas..sidane arep wiraswasta apa?”

Blaik! Kok pitakonane Dhik Mi ning babagan kuwi? Aku isih durung duwe penemu wirawasta apa. Nanging aku aku kudu bisa semaur.

“Mungkin..wiraswasta ning babagan kayu, Dhik..”
“Furniture? Gawe meja-kursi?”
“Mungkin, Dhik..”

Dhik Mi banjur salin srengat. Dheweke banjur ngadeg.

“Kok nganggo ‘mungkin’ ta? Mbok dadi wong lanang ki sing teges ngono lho, Mas! Yen wis wani wiraswasta ki ya ora miyar-miyur, kaya garisan plastik! Sing cetha anggonmu netepke pilihan uripmu! Ora njur nyalahke kahanan, kaya sutet kalah karo wit sengon wae!”

Aku mung isa meneng. Ora bisa nesu mbok diseneni kaya ngapa wae karo Dhik Mi, amarga Dhik Mi sansaya ketok ayu yen pas nesu. Hihihihi.

“Pokoke..ora ana program gawe anak yen durung bisa netepke pilihan arep wiraswasta! Arepa njenengan sesuk dhahar sate kambing rong puluh porsi, ora bakalan tak wenehi ‘jatah’! Titik!!”

Dhik Mi banjur klepat mlebu omah. Dhuh! Piye iki? Njeron kathok sporetku sing werna ijo pupus banjur krasa kebak lading telung lusin.

Dening: “Bacep” Bagus Sumartono