Contoh Wangsalan yang Digunakan Masyarakat Jawa

Contoh Wangsalan yang Digunakan Masyarakat Jawa
(qz.com)

Pawonkidulan | Wangsalan merupakan istilah/ungkapan atau kalimat yang mirip seperti cangkriman, tapi jawabannya sudah tersandikan dalam kode-kode kata di dalam kalimat.

Jadi jawaban dari wangsalan sudah tersedia di dalam wangsalan itu sendiri.

Contoh Wangsalan:

 • Jenang gula, kowe aja lali marang aku.
 • Sowan kula ing riki namung angebun-ebun enjang anjejawah sonten.
 • Njanur gunung, esuk-esuk kowe wis teka mrene.
 • Kolik priya, priyagung Anjani putra.
  Tuhu eman, wong anom wedi kangelan.

Contoh wangsalan di atas jika dibedah bentuk, makna dan isinya, maka seperti ini:

 • Jenang gula merupakan nama makanan yang dikenal sebagai gulali. Pada kalimat berikutnya ada kata lali yang mempunyai makna “lupa”. Kata lali mengambil suku kata terakhir dari kata gulali. Jadi lali merupakan jawaban dari jenang gula.
 • Jawaban dari Angebun-ebun enjang adalah nyuwun yang bermakna “meminta/memohon”. Sedangkan jawaban dari jawah sonten adalah rabi. Karena jawah sonten atau hujan sore dikenal sebagai rarabi. Jadi maksud dari kalimat tersebut adalah meminta/memohon untuk menikah (lamaran).
 • Janur dari pohon aren bernama kadi. Karena itu jawaban dari njanur gunung adalah kadingaren.
 • Kolik merupakan hewan unggas yang masuk dalam kategori burung. Burung kolik itu untuk betina, sedangkan untuk jantan adalah tuhu. Maka kolik priya jawabannya adalah tuhu. Kemudian untuk jawaban dari putrane Dewi Anjani adalah Hanoman. Itu sebabnya ada kata wong anom yang bermakna pemuda.

Contoh lainnya:

 1. Tengareng prang, andheging riris, kudu teteg lan kudu terang ing pikir. (tengara perang = keteg , andeging riris (berhentinya hujan) = terang)
 2. Aja rame-rame wonge lagi mbabon kirik. (babon kirik; induk anjing = asu, jawabannya nesu; marah).
 3. Babal bunder manglung kali, lho, patrapmu kok kaya mangkono! (Babal bunder; bulat = elo).
 4. Mbok aja njangan gori, ethok-ethok ora krungu! (Jangan gori; sayur nangka/gudheg = gudheg)
 5. Bayem arda, ardane ngrasuk busana, mari anteng besuse saya katara. (bayem arda = lateng, ardane ngrasuk busana = besus)
 6. Mina galak ing samodra, bacutna gunemmu Kang Gareng. (mina galak ing samodra = iwak cucut = bacut)
 7. Petis manis, ngucapna tembung sing manis. (petis manis = kecap)
 8. Bareng macak sliramu katon mandhan rawa. (pandhan rawa = wlingi)
 9. Pring dhempet, kowe teka mrene kok ora kandha-kandha! (pring dhempet = andha)
 10. Kepiting kang sobeng rawa, nguswaraganta wong ayu. (Kepiting kang saba ana ing rawa = yuyu)
 11. Dom jala, coba aku kandhanana! (dom jala; jarum jala = coba)
 12. Bremara wismeng bantala, kawula badhe caos atur. (bremara wismeng bantala = tawon tutur, bremara = kumbang)
 13. Jenang sela wader kalen sesonderan, apuranta yen wonten lepat kawula. (Jenang sela; batu kapur = apu, wader kalen; ikan sungai = sepat)
 14. Sayeng kaga kaga kresna mangsa sawa, wong susila lagake anuju prana. (sayeng kaga = kala, kaga kresna mangsa sawa = manuk gagak)
 15. Carang wreksa kawi wuwus, panggya andika kusuma. (carang wreksa = pang , wuwus = Kata Bahasa Jawa Kawi: ngendika)
 16. Bale nata rondon pari, paran margane wak mami. (bale nata = pagelaran, rondon pari = dami)
 17. Cecangkok wohing kalapa, ugemana kang dadi pathoking urip. (Cangkok kalapa = bathok )
 18. Baligo amba godhonge, kudu santoseng kalbu. (baligo amba godhonge = labu)
 19. Carang wreksa, nora gampang wong mengku nagara. (Carang wreksa = pang)
 20. Sri Maha Jawata Katong, andaka wulune rekta, jroning nendra gung kaepi. (Ratune para jawata = Bathara Endra, andaka wulune rekta = sapi )