Cerkak Dhik Mi: Daster Bolong

daster bolong
(eluthu.com)

Pawonkidulan | Dhik Mi mung mesem pas tak critani yen akeh kanca-kancaku sing nakokke dheweke. Pancen wis suwe tenan aku ra nuliske crita-crita babagan Dhik Mi.

“Ealaaaah, Mas..Aku ki sapa ta? Mung wong biasa..Dudu selebritis-selebgram-influencer, utawa wong-wong kondhang..”

“Lha yaa..Lha yen sliramu dadi wong kondhang, ya aku bakal kangelan ketemu ta Dhik?”

Sepisan meneh Dhik Mi mesem; esem kang endah banget, ngluwihi eseme ratu kecantikan sak ndonya.

Dhik Mi banjur mbenakke daster-e sing bolong ing bagian bokong. Aku mung isa ngeleg idu. Dhik Mi banjur lungguh mepet njejeri aku. Lengene ngruket bangkekan lan wetengku.

“Aja kuatir ora ketemu aku, Mas..Apa meneh..Mangsa rendheng wis wiwit ta iki, Mas? Aku lan panjenengan kuwi wis kaya kena lem sing kraket..Angel awake dhewe ki nggo pisah..”

Aku trenyuh ukarane Dhik Mi. Kelingan daster-e sing bolong, sak nalika njeron kathokku krasa kebak lem aibon.

Dening: “Bacep” Bagus Sumartono