Layang Kanggo Kowe

Layang Kanggo Kowe
(pinterest.com)

Wektu kuwi
Layang iki isih gumlethak ing ati
Angel didudut metu
Nanging uga angel ilang saka ati

Wektu kuwi
Nalika aku nyawang lintang
Aku nggawe karo seneng
Rembulan mesem marang awakku

Nanging
Layang iki sirna
Layang iki suwek
Layang iki ilang
Layang sing takgawe ilang ing sajroning ati
Rembulan merem
Lintang budhal
Aku dikancani mendhung lan udan

Saiki layang iki bener-bener ilang
Layang iki bener-bener musna
Layang kang kanggo kowe

Aprianto Tyas Dwi Nugroho
Siswa Kelas IX-I SMP N 1 Salatiga