Conjunction in Paramasastra (Part 2)

Conjunction in Paramasastra (Part 2)

05/09/2019 mahaadmin 0

The conjunction between words. A conjunction between words is a conjunction that associates one sentence with another. Therefore the conjunction is the first letter written in large letters.

Sabdo Palon Noyo Genggong, Sandyakalaning Wilwatikta

Sabdo Palon Noyo Genggong, Fall of the Kingdom of Wilwatikta

24/08/2019 mahaadmin 0

The story of Sabdo Palon Noyo Genggong is actually made up of the words of Batara. The letter was released for Brawijaya VIII, Girindra Wardhana aka Batara I Kling. Brawijaya VIII was the last queen of the kingdom of Wilwatikta (Mojopoit / Majapahit) before the royal revelation moved to the area of Bali.

tata bahasa jawa paramasastra

Paramasastra, Tujuan Tata Bahasa Jawa

22/08/2019 mahaadmin 0

Paramasastra mujudaken peranganing ngelmi tata Bahasa Jawa ingkang wigatos tumrap tiyang sinau basa. Tiyang marsudi pinter basa kedah nguwaosi prakawis ngelmi tatananing tembung, tatananing ukara saha tegesipun.