Sabdo Palon Noyo Genggong, Sandyakalaning Wilwatikta

Sabdo Palon Noyo Genggong, Fall of the Kingdom of Wilwatikta

24/08/2019 mahaadmin 0

The story of Sabdo Palon Noyo Genggong is actually made up of the words of Batara. The letter was released for Brawijaya VIII, Girindra Wardhana aka Batara I Kling. Brawijaya VIII was the last queen of the kingdom of Wilwatikta (Mojopoit / Majapahit) before the royal revelation moved to the area of Bali.

tata bahasa jawa paramasastra

Paramasastra, Tujuan Tata Bahasa Jawa

22/08/2019 mahaadmin 0

Paramasastra mujudaken peranganing ngelmi tata Bahasa Jawa ingkang wigatos tumrap tiyang sinau basa. Tiyang marsudi pinter basa kedah nguwaosi prakawis ngelmi tatananing tembung, tatananing ukara saha tegesipun.