R. Ng. Ranggawarsita, Serat Sabdajati (Part 1)

R. Ng. Ranggawarsita, Serat Sabdajati (Part 1)
(artikula.id)

Pawonkidulan | Serat Sabdajati is a song written by R. Ng. Ranggawarsita, a great and last poet in the land of Java. This song is written in metrum Megatruh.

Aywa pegat ngudia ronging budyayu,
margane suka basuki,
dimen luwar kang kinayun,
kalis ing panggawe sisip,
ingkang taberi prihatos.

(Don’t stop looking for good, happy and safe ways to get things done. Resist the urge to be honest. Be careful to be careful.)

Definition of words:
aywa = don’t
pegat = disconnected
budyayu = budi + ayu = good mind
marga = road
suka = happy
basuki = safe
dimen = in order
kinayun = kayun + infix in = expected
sisip = no, wrong, not right
teberi = vibrant

Ulatana kang nganti bisa kapangguh,
galedhahen kang sayekti,
talitinen aywa kleru,
larasen sajroning ati,
den tumanggap dimen manggon.

(Look, find it, find it, find it honestly, be honest, feel it, feel it, and live it.)

Definition of words:
ulatana = take a look
kapangguh = meet
larasen = feel it
tumanggap = tanggap + infix um = touched, can, know

Pamanggone aneng pangesthi rahayu,
angayomi ing tyas wening,
eninging ati kang suwung,
nanging sajatine,
isine cipta kang yektos.

(Living in a good culture (safe), protecting a clean heart, a broken heart but content, content is a true (serious) creation.)

Definition of words:
ngesthi = keep in minda
rahayu = safe, happy
tyas = hearth, divert, conscience
suwung = is empty
yektos = serious

Lakonana kalawan sabaring kalbu,
yen den owah neniwasi,
kasusupan setan gundhul,
ambebedhung nggawa kandhi,
isine rupiyah keton.

(Do it with all your heart, if it turns out to be fatal (due to injury), due to the bald demon, who is tempted to bring a shrill ring and a ringgit.

Definition of words:
kalbu = heart
neniwasi = harm
kasusupan = depressing
ambebedhung = flirting
kandhi = pockets of cloth
keton = ringgit. 1 ringgit = 2,5 rupiah

Lamun kongsi korup mring panggawe dudu,
dadi pakuwoning eblis,
klebu mring alam pakewuh,
ewuh pana ninging ati,
temah wuru kabesturon.

(In the face of unrighteousness, it is the place of the devil, to enter into a haunted place, not to know the purity of the heart)

Definition of words:
Lamun = if
kongsi = to
korup = ka + urup = including
pakuwon = a place of refuge (village village); temporary shelter
pana = know exactly
wuru = drunk
kabesturon = not remembered for being drunk