Sabdo Palon Noyo Genggong, Fall of the Kingdom of Wilwatikta

Sabdo Palon Noyo Genggong, Sandyakalaning Wilwatikta
(chirpstory.com)

Pawonkidulan | The story of Sabdo Palon Noyo Genggong is actually made up of the words of Batara. The letter was released for Brawijaya VIII, Girindra Wardhana aka Batara I Kling. Brawijaya VIII was the last queen of the kingdom of Wilwatikta (Mojopoit / Majapahit) before the royal revelation moved to the area of Bali.

The Sabdo Palon Noyo Genggong message is made up of sticks or a collection of songs. The fiber is accompanied by a song. The song is a reminder to the son of the archipelago that if it was not until then, Sabdo Palon would promise.

Then what does the content look like? Please!

Pada sira ngelingana
Carita ing nguni-nguni
Kang kocap ing serat babad
Babad nagri Mojopoit
Nalika duking nguni Sang-a Brawijaya Prabu
Pan Samya pepanggihan
Kalihan Njeng Sunan Kali
Sabda Palon Noyo Genggong rencangira

Keep in mind the old story written in the Babad Wana Wilwatikta (Mojopoit). Meanwhile, King Brawijaya had a meeting with Sunan Kalijaga. The king was accompanied by a servant, whose name was Sabdo Palon Noyo Genggong.

Sang – a Prabu Brawijaya
Sabdanira arum manis
Nuntun dhateng punakawan
“Sabda palon paran karsi”
Jenengsun sapuniki
Wus ngrasuk agama Rosul
Heh ta kakang manira
Meluwa agama suci
Luwih becik iki agama kang mulya

The king of Brawijaya said kindly to his servant: Sabdo Palon, I have been following the religion of Rosul. How are you? It is best to follow this religion, a holy and good religion.

Sabda Palon matur sugal,
“Yen kawula boten arsi,
Ngrasuka agama Islam
Wit kula puniki yekti
Ratuning Dang Hyang Jawi
Momong marang anak putu,
Sagung kang para Nata,
Kang jumeneng Tanah Jawi,
Wus pinasthi sayekti kula pisahan”

Sabdo Palon said: I do not enter Islam, because I am the King of Dang Hyang in the archipelago. I am the one who helps the sons of the hosts of the kings of the archipelago. You and I need to break up.

Kelawan Paduka sang Nata,
Wangsul maring sunya ruri,
Nung kula matur petungna,
Ing mbenjang sakpungkur mami,
Yen wus prapta kang wanci,
Jangkep gangsal atus tahun,
Wit ing dinten punika,
Kula gantos kang agami,
Gama Budha kula sebar tanah Jawa

Separate the king, then come back to my prayer. But the king, I warn you. After 500 years from now, I will change religion, spreading throughout the archipelago.

Sinten tan purun nganggeya,
Yekti kula rusak sami,
Sun sajeken putu kula,
Berkasakan rupi-rupi,
Dereng lega kang ati,
Yen during lebur atempur,
Kula damel pratandha,
Pratandha tembayan mami,
Hardi Merapi yen wus rijeblug mili lahar

If something’s gone wrong, I’m disappointed. It is a food to eat. My heart ached if I hadn’t melted. I’ll make a mark when it comes time. If Merapi exploded and released the lava.

Ngidul ngilen purugina,
Ngganda banger ingkang warih,
Nggih punika medal kula,
Wus nyebar Agama Budi,
Merapi janji mami,
Anggereng jagad satuhu,
Karsanireng Jawata,
Sadaya gilir gumanti,
Boten kenging kalamunta kaowahan

The lava flows southwest. The smell is rotten. This is a sign that I have arrived. It has spread the definition of delay (courtesy). Find out if Merapi is moving. It has become the rule of God that all things must change. There can be no beauty anymore.

Sanget-sangeting sangsara,
Kan tuwuh ing tanah Jawi,
Sinengkalan tahunira,
Lawon Sapta Ngesthi Aji,
Upami nyabrang kali,
Prapta tengah-tengahipun,
Kaline bajir bandhang,
Jerone ngelebne jalmi,
Kathah sirna manungsa prapteng pralaya

It was the saddest moment in the archipelago in the year of “The Tears of the Sun”. For example, some people were crossing the river when, in the middle, suddenly the river was flooded. Many people died.

serat sabdo palon
(malangtoday.net)

Bebaya ingkang tumeka,
Warata sa Tanah Jawi,
Ginawe kang paring gesang,
Tan kenging dipun singgahi,
Wit ing donya puniki,
Wonten ing sakwasanipun,
Sadaya pra Jawata,
Kinarya amertandhani,
Jagad iki yekti anak kang akarya

The danger spread to the Javanese region. It is the will of God, it cannot be denied. Because the world is in the will of the Lord. It is proof that the world was created.

Warna-warna kang bebaya,
Angrusaken Tanah Jawa,
Sagung tiyang nambut karya,
Pamedal boten nyekapi,
Priyayi keh beranti,
Sudagar tuna sadarum,
Wong glidhik ora mingsra,
Wong tani ora nyukupi,
Pametune akeh serna aneng wana

There are various dangers to the Javanese nation. The workforce is not satisfied. The nobility are at heart. Traders are certainly at a loss. The people who worked for him were incomparable. Farmers also lose a lot in the wild.

Bumi ilang berkatira,
Ama kathah ingkang ilang,
Cinolong dening sujanmi,
Pan sisaknya nglangkungi,
Karana rebut rinebut,
Risak tetaning janma,
Yen dalu grimis keh maling,
Yen rina-wa kathah tetiyang ambegal

The earth has been less productive. Lots of pests. Wood is a lot of waste. Everyone has a knack for it. The breakdown of human nature. While the grim reaper is a lot of thieves, but if it’s a lot of robbers.

Heru hara sakeh janma,
Rebutan ngupaya bukti,
Tan ngetang angering praja,
Tan tahan perihing ati,
Katungka praptaneki,
Pageblug ingkang linangkung,
Lelara ngambra-ambra.
Waradin saktanah Jawi,
Enjing sakit sorenya sampun pralaya

Humans are confused about their identity because of the food crisis. Everyone does not remember the country because they cannot bear hunger. It is still the case of the great explosion. The disease is widespread in the Javanese region. Unfortunately, the morning sick, he has died.

Kasandung wohing pralaya,
Kaselak banjir ngemasi,
Udan barat salah mangsa,
Angin gung anggegirisi,
Kayu gung brasta sami,
Tinempuhing angina angun,
Katah rebah amblasah,
Lepen-lepen samya banjir,
Lamun tinon pan kados samodra bena

It is a dangerous disease. Wherever there are many bodies. Life is not in season. The baby caused the trees to fall. It floods, like the ocean.

Alun minggah ing daratan,
Karya rusak tepis wiring,
Kang dumunung kering kanan,
Kajeng akeh ingkang keli,
Kang tumuwuh apinggir,
Samya kentir trusing laut,
Sela geng sami brasta,
Kabalebeg katut keli,
Gumalundhung gumludhug suwaranira

It’s like the ocean where the waves are moving. Grab the right arm. The woods are plentiful. On the banks of the streams and on the oceans. The great interlude and the sound is soothing.

Hardi agung-agung samya,
Huru-hara nggeririsi,
Gumleger suwaranira,
Lahar wutah kanan kering,
Ambleber angelelebi,
Nrajang wana lan desagung,
Manugsanya keh brasta,
Kebo sapi samya gusis,
Surna gempang tan wenten mangga puliha

Lots of angry rage. The lava flows to the right of the ridge entering the village and forest. Humans have a lot of fat, buffaloes too. The melting of the melt has left no trace.

Lindhu ping pitu sedina,
Karya sisahing sujanmi,
Sitinipun samya nela,
Brekasakan kang ngelesi,
Anyeret sagung janmi,
Manungsa pating galuruh,
Kathah kang nandhang roga,
Warna-warni ingkang sakit,
Awis waras akeh kang prapteng pralaya

During the seventh earthquake, they created human extinction. Groundbreaking. The medals used to distract people. Many people are complaining, pain is covered. Many are insane. Many died.

Sabda Palon nulya mukswa,
Sakedhap boten kaeksi,
Wangsul ing jaman limunan,
Langkung ngungun Sri Bupati,
Njegreg tan bisa angling,
Ing manah langkung gegetun,
Keduwung lepatira,
Mupus karsaning Dewadi,
Kodrat itu sayekti tan kena owah

As the saying goes, the Sabdo Palon Noyo Genggong which is immediately lost, is never seen again. It comes naturally. The king of Brawijaya has his heart set. Can’t tell. His heart was disappointed and he was clumsy. But as it turns out, everything has become a code that cannot be changed.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.