Sanepan Jawa, Penggunaannya pada Zaman Now

Sanepan Jawa Penggunaannya pada Zaman Now
(forbes.com)

Pawonkidulan | Sanepan Jawa adalah ungkapan yang merupakan wujud ekspresi dari masyarakat Jawa, yang pastinya menggunakan Bahasa Jawa, dan terbentuk dari gabungan kata sifat dan kata benda yang mengandung makna lawan katanya (antonim).

Contoh Sanepa; Sanepan Jawa:

 • Saben dina mung tansah nesu, tandange srogal-srogol, ulate bening leri, jalaran ora katekan karepe.
 • Eseme pait madu, angujiwat agawe brangtaning para priya kang kataman wuyung.

Sanepa Jawa di atas adalah contoh yang kerap terdengar di masyarakat Jawa. Ambil saja eseme pait madu. Madu merupakan makanan yang terbuat dari sarang tawon. Semua orang tahu bahwa rasa dari madu adalah manis. Tapi pada contoh sanepa tadi, madu yang rasanya manis diolah menjadi pahit. Maka muncullah kata pait madu.

Berikut merupakan contoh lainnya dari sanepa Bahasa Jawa:

 1. Polahe anteng kitiran, mrana- mrene ora ana mandhege.
 2. Dedegmu mung dhuwur kencur, ora-orane yen kowe bisa ngranggeh tanganku.
 3. Sanyatane kulitmu isih wuled godhong lumbu, balungmu atos debog , ora sumbut karo sumbarmu sing kaya – kaya bisa mutungake wesi gligen.
 4. Gunemane pait juruh, mula akeh wong sing kapilut marang dheweke.
 5. Kamar iki apa ora tu diresiki ta ya, ambune kok arum jamban ?
 6. Gunemanmu ora susah ngandhar-andhar angendhukur, sanyatane kawruhmu isih jero tapak meri.
 7. Abot kapuk ngene lho, kena apa anggonmu ngangkat mung tansah bekah-bekuh bae!
 8. Katresnanipun den Bagus dhumateng den Ayu paribasan renggang gula, kumeyur pulut.
 9. Kamar kok resik peceren, apa ora nate kok saponi?
 10. Pangandikanipun sepet madu mila kathah para priyantun ingkang remen.
 11. Cahyane maling iku abang dluwang, bareng konangan anggone nyolong.
 12. Kowe kuwi lho sadina-dina penggaweyanmu kok mung mangan bae, delengen awakmu kuru, nanging kuru semangka.
 13. Wangune rembulan purnama siidi kang lagi ndhadhari bunder seser paribasan benjo tampah.
 14. Playuning duta lonjong mimis, sawise antuk palilah saka sang Prabu.
 15. Lumarape para prajurit lonjong botor, ngrabasa mungsuh ing satengahing palagan, pindhane kadya segara rob.
 16. Ngelmu iki ngremit banget paribasan agal glepung, mula sing ngati-ati.
 17. Yen dak rungokake kandhamu pait juruh, ora ana gregele babar pisan.
 18. Swarane pesindhen iku paribasan sepet madu, kondhang ing saindenging Nuswantara.
 19. Kowe iku pancen ora kena dipercaya, tembugmu peret beton.