Cerkak Dhik Mi: Temandang Gawe Abot Udude

temandang gawe abot udude
(gayahidup.co.id)

Pawonkidulan | Pancen mangsa ketiga taun iki beda karo ketiga taun-taun wingi. Pendhak dina tansah krasa adhem, banyu krasa anyep. Iwak-iwak ning kali padha angel dipancing, amarga banyu kali anyep. Pasuryane Dhik Mi uga melu anyep. Aku ra wani nrithik takon, mung aku isa ngrasakke yen Dhik Mi ora nesu utawa ana curiga karo aku. Temandang gawe ya isih kaya adat-sabene. Mung aku ora bisa mesthekke ana apa karo Dhik Mi.

Esuk mau, aku mung blebetan andhuk, ora nganggo kathok, lungguh ngarep kolah sinambi udud. Dhik Mi banjur nyedhaki aku.

“Ora kadhemen pa, Mas?”
“Mayan, Dhik..”
“Lha kok ra ndang siram?”
“Ngentekke udud sik, Dhik..”

Ora tak nyana, ora tak duga, Dhik Mi malah mesem. Raine ora anyep meneh.

“Oalaaaah, Maaas..Njenengan ki luwih abot udude tinimbang reresik awak. Gek-gek, reresik ati wae ya ndadak ngenteni sak ududan? Utawa ngenteni enteke udud sak wungkus? Sak slop?”

“Ya ra ngono ta, Dhik..Aku ki lagi mikir yen arep metu seka gawean. Piye miturutmu, Dhik?”

Dhik Mi malah ngguyu ngakak.

“Nah ya kuwi sing tak enten-enteni seka njenengan ta, Mas..Mbok ket mbiyen. Aku ki seneng yen njenengan ki wiraswasta wae, Mas. Dadi isa duwe wektu luwih ning omah..Hahahahaha..”

Ngguyune Dhik Mi kok saya anyep? Ududku banjur tak ceceg ning asbak. Wayahku menyat ngadeg, kanthi obahing ahli silat tingkat tinggi, Dhik Mi mlotrokke andhukku. Aku ora bisa nyuara apa-apa. Andhukku malah nggo dolanan karo Dhik Mi.

“Njenengan njur arep wiraswasta apa, Mas? Modhale seka ngendi?”

Aku tetep durung bisa semaur. Angin mangsa ketiga sing mbrobos mlebu cedhak kolah sansaya adhem njekut. Ngisor wudelku banjur krasa sak kal melu kadhemen; sing maune krasa kaya lele banjur mengkeret dadi kaya uceng.

Dhuh..piye iki? Wiraswasta apa aku?

Dening: “Bacep” Bagus Sumartono